Møllevænget & Storgaarden: Afdeling 13 - Rosendal: Hermann Stillings Vej 8A-10B

Helhedsplan i Møllevænget & Storgaarden afdeling 13: Rosendal, Hermann Stillings Vej 8A-10B

                                                    

                                                       

Her kan du læse mere om renoveringsarbejdet, der er forbundet med helhedsplanen i afdelingen.

Siden bliver løbende opdateret med information, foldere og skrivelser, som vi har sendt ud til lejerne i forbindelse med helhedsplanen.

Status på projektet: 
Renoveringsarbejdet blev påbegyndt i oktober 2022 og afsluttet i december 2023.  
Som det sidste arbejdes der nu på de fælles udearealer, der også så småt nærmer sig afslutning. Vi udfører 1 års eftersyn i midt juni 2024.                        

 

Afdeling 13: Rosendal, Hermann Stillings Vej 8A-10B

Afdeling 13: Rosendal, Hermann Stillings Vej 8A-10B

Helhedsplanen - kort fortalt:

På et ekstraordinært afdelingsmøde den 29. september 2020 har afdelingens lejere godkendt en helhedsplan i afdelingen.

En helhedsplan er en omfattende renovering, der involverer alle boliger i afdelingen.

Helhedsplanen betyder, at boligerne bliver gennemgribende renoveret, og at nogle boliger ændrer karakter efter renoveringen - eksempelvis kan boligens tilgængelighed, areal, indretning eller antal værelser blive ændret. Enkelte boliger bliver helt nedlagt.

Helhedsplanen i afdelingen vil medføre en huslejestigning for alle boliger. Huslejestigningens størrelse afhænger af, hvor meget arbejde, der udføres i den enkelte bolig.

Tids- og etapeplan:

Renoveringsarbejdet og dermed genhusningen forløber efter følgende tids- og etapeplan;

Etape 1

Boligerne nr. 10B forventes genhuset og renoveret i perioden 31. oktober 2022 til 10. februar 2023.

Etape 2

Boligerne nr. 10A st.tv., 1.th. og 2.th. samt alle mf. forventes genhuset og renoveret i perioden 15. februar til 9. juni 2023.

Etape 3

Boligerne nr. 10A st.th., 1.tv. og 2.tv. samt nr. 8B forventes genhuset og renoveret i perioden 13. marts til 7. juli 2023.

Etape 4

Boligerne nr. 8A forventes genhuset og renoveret i perioden 19. juni til 3. november 2023.

 

I takt med at tids- og etapeplanen skrider frem, vil du blive kontaktet i god tid inden genhusningen skal finde sted.

 

Beboerinformation:

Læs invitation til informationsmøde den 19.08.2021

Status på helhedsplanen - januar 2022

Opstart af helhedsplan - September 2022

Tids- og etapeplan – juli 2022

Genhusning:

Da boligerne vil blive gennemgribende renoveret, er det ikke muligt at blive boende, mens arbejdet står på. Alle beboere skal derfor genhuses i den periode, hvor den enkeltes bolig bliver renoveret.

Alle beboere vil blive kontaktet i god tid inden genhusningen skal finde sted. 

Find information om genhusningen her:

Find svar på oftest stillede spørgsmål her

Læs den omdelte genhusningsguide

Læs invitationen til det fælles genhusningsmøde

Se omdelte spørgeskema vedr. genhusning - kan printes

Hvad skal laves i afdelingen og i de enkelte boliger?

Formålet med helhelhedsplanen er at fremtidssikre afdelingens boliger, så de, som minimum, lever op til nutidige standarder og indretning. Derudover skal vi kunne tilbyde boliger til alle, uanset behov - fx også til ældre og gangbesværede. 

Det er forskelligt fra opgang til opgang, hvilke renoveringsarbejder der skal laves i de enkelte boliger.

Læs mere om renoveringen i de enkelte opgange og se fremtidig husleje og forhold i de enkelte boliger som følge af helhedsplanen - ændringer kan forekomme:

Hermann Stillings Vej 8A:
Læs om renoveringsarbejdet i din opgang 

Hermann Stillings Vej 8B:
Læs om renoveringsarbejdet i din opgang

Hermann Stillings Vej 10A:
Læs om renoveringsarbejdet i din opgang

Hermann Stillings Vej 10B:
Læs om renoveringsarbejdet i din opgang 

OBS: nye plantegninger pr. 19. august 2021

Siden helhedsplanen blev godkendt på det ekstraordinære afdelingsmøde i september 2020, har det vist sig nødvendigt at foretage væsentlige ændringer i boligernes fremtidige planløsninger. Se de nye plantegninger samt den fremtidige husleje ved at klikke på linket nedenfor. Bemærk, at ændringer kan forekomme.

Se beregninger, ændringer og fremtidig husleje for din bolig her

Siden bliver løbende opdateret

Læs mere om afdelingen her