Samtykke bestyrelse

Samtykke bestyrelse

Kære nyvalgte bestyrelsesmedlem

Tillykke med valget – vi glæder os til at samarbejde med dig.

For at de øvrige beboere, som du repræsenterer, kan komme i kontakt med dig, vil vi offentliggøre dit telefonnummer og mailadresse, og gerne din adresse og et vellignende foto. Vi har derfor brug for din tilladelse, til at vi må dele de oplysninger om dig.

Dine oplysninger offentliggøres på RandersBolig's hjemmeside under den enkelte afdeling/organisation.
På opslagstavlen i din afdeling vil vi blot offentliggøre bestyrelsen med navn på bestyrelsesmedlemmerne og, hvis man ønsker det, et foto. Herudover vil vi henvise til hjemmesiden for yderligere oplysninger.

Sådan gør du:
Du underskriver din samtykkeerklæring digitalt. Klik på linket Samtykke valgt til bestyrelsen. Du vil herefter blive ledt til siden hvor du skal udfylde og underskrive samtykkeerklæringen.

Udfyld skemaet ved at afkrydse:
• Hvad du er valgt til (Afdelingsbestyrelse, Organisationsbestyrelse og/eller Repræsentantskab)
• Hvis du er valgt til en afdelingsbestyrelse, angives afd. Nr.
• Hvilken boligorganisation du er valgt ind for
• Hvad du er valgt som (eks. formand, medlem eller suppleant)

Herefter skal du skrive dine kontaktoplysninger. Husk at afkrydse ud for hver oplysning, hvorvidt forvaltningen må offentliggøre denne på hjemmesiden. Hvis du ikke ønsker at en oplysning offentliggøres, skal du blot undlade at afkrydse denne boks.

Du kan vedlægge et billede ved at klikke på den blå boks til højre ”Klik her for at up-loade filer” og vedhæfte et billede.

Når du har udfyldt skemaet, klikker du på den grønne boks nederst i højre hjørne ”Gem og fortsæt”. Du bliver nu spurgt, om du er sikker på at alt er korrekt – hvis du har angivet de nødvendige oplysninger, klikker du ”ja, gem og fortsæt”.

Klik på ”Videre til underskrift”. Her skal du bruge dit nem-id/Mit-id, for at underskrive dokumentet.
Når du har underskrevet dokumentet, dukker der en boks op, hvori du bliver spurgt, om du vil gemme dokumenterne i dit Penneoarkiv – vælg "nej"-boksen (muligheden er måske valgt på forhånd). Klik på "gem og fuldfør".

Samtykkeerklæringen er nu underskrevet. Den underskrevne erklæring sendes automatisk til forvaltningen i RandersBolig, samt en kopi til den mailadresse du har oplyst.

Du kan udfylde dit samtykke ved at klikke på dette link: Samtykke valgt til bestyrelsen