Boligforeningen Kronjylland: Afdeling 15 - Møllevej 7-111

Boligforeningen Kronjylland: Afdeling 15 - Møllevej 7-111

Her kan du læse mere om renovering af Afdeling 15 - Møllevej 7-111

Siden bliver løbende opdateret med information og skrivelser, som vi har sendt ud til lejerne i forbindelse med renoveringsprojektet.

Status på projektet:
På et ekstraordinært afdelingsmøde d. 27. oktober 2022 stemte beboerne for en kloakseparering og dertil blive koblet på fjernvarme i afdelingen. 

Projektet bliver gennemført i samarbejde med Ingeniørfirmaet Viggo Madsen, der i løbet af marts 2024 foretog en registrering af udvalgte lejemål. 

Projekteringen foregår frem til juni 2024 og vi forventer derefter at kunne igangsætte renoveringsprojektet, der forventes at være afsluttet i start 2025.

Rådgiverne ansøger, på vegne af afdeling 15, om tilskud til at dække nogle af etableringsomkostningerne.

Boligforeningen Kronjylland, afdeling 15: Møllevej 7-111.

Boligforeningen Kronjylland, afdeling 15: Møllevej 7-111.

Vejledende tidsplan:

Vi forventer opstart på renoveringen i juni 2024 med en afslutning i start 2025.

Beboerne modtager løbende information i forbindelse med projektet.

Gå til afdelingssiden

Siden bliver løbende opdateret