Beboerdemokrati

Beboerdemokrati

I Danmark har beboerne i almene boligorganisationer ret til medindflydelse på boligorganisationens og den enkelte afdelings drift.

Beboerdemokratiet i en almen boligorganisation er fastlagt i en række love og bekendtgørelser, men også i boligorganisationens egne vedtægter.

Alle beslutninger vedrørende driften og livet i afdelingen træffes på afdelingsmødet, som finder sted en gang om året. På afdelingsmødet vælges en afdelingsbestyrelse til at repræsentere beboerne mellem afdelingsmøderne. Afdelingsbestyrelsen skal føre afdelingsmødets beslutninger ud i livet.

I afdelinger uden afdelingsbestyrelse klarer organisationsbestyrelsen afdelingsbestyrelsens opgaver.

Se BL's korte video om, hvordan beboerdemokratiet fungerer i din afdeling: 

 

 

Du kan også  læse mere om beboerdemokrati og arbejdet i en afdelingsbestyrelse i folderen ’Ny i afdelingsbestyrelsen’, som er udgivet af BL.

Filer du kan downloade

Thumbnail

Ny i afdelings- bestyrel- sen