Møllevænget & Storgaarden: Infrastrukturprojekt Jennumparken

Infrastrukturprojekt i Møllevænget & Storgaarden: Jennumparken

        

Her kan du læse mere om infrastrukturprojektet i Jennumparken, der skal være med til at udvikle området til glæde for beboerne. 

Status på projektet: 
Anlægsarbejdet er afsluttet i november 2022. En officiel indvielse vil blive afholdt den 22. april 2023. 


Illustration af Infrastrukturprojektet i Jennumparken, Randers

Illustration af Infrastrukturprojektet i Jennumparken, Randers

Infrastrukturprojektet - kort fortalt:

Infrastrukturprojektet skal medvirke til en positiv identitet i Jennumparken – blandt andet ved at åbne området op og knytte det sammen med den omkringliggende by og natur.

Projektet omfatter blandt andet:

  • Jennumporten – ny adgangsportal fra Ringboulevarden
  • Udbyggede stiforbindelser
  • Opholds- og aktivitetsområder for alle aldersgrupper
  • Øget belysning
  • Ny, varieret beplantning

Projektet er finansieret af Landsbyggefonden og blev i efteråret 2020 godkendt af beboerne på afdelingsmøder i de fem involverede afdelinger.

Se præsentation af projektet - fra september 2020

Nyhedsbreve omdelt til beboerne i afdeling 27, 28, 51 og 56 i Møllevænget & Storgaarden samt afdeling 104 i Lejerbo:

Illustration af projektet i etaper

Illustration af projektet i etaper

 

Siden bliver løbende opdateret